Przeczytaj, jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczęszczało do naszego przedszkola.

Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Poradnik rekrutacyjny Informacje ogólne:

  • Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisanych do przedszkola po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony u dyrektora wybranej placówki i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od trzech do pięciu lat oraz dzieci sześcioletnie (w miarę posiadanych miejsc)
  • W przedszkolu wniosek złożony przez rodziców jest rejestrowany i sprawdzany pod względem zgodności zawartych w nim informacji.
  • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
  • Organizacja grup przedszkolnych ( jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajduje się w PORADNIKU REKRUTACYJNYM (załącznik do pobrania)

PLIKI DO POBRANIA

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz żeby Twoje dziecko uczęszczało do naszego przedszkola
KONTAKT